Kurs: Håndens anatomi og Rehabilitering (i Norge)

 

Enhet for ergoterapi, ortopedi ved Oslo Universitetssykehus arrangerer 16. og 17. januar 2019 fordypningskurs i Håndens anatomi og Rehabilitering i samarbeid med Artnova. Foreleser Leg. arbetsterapeut Margareta Persson. Påmelding senest 20.12.18