Om Fagutviklingsfondet

Om Fagutviklingsfondet

Norsk Forening for håndterapi har etablert et fagutviklingsfond.
Alle medlemmer i organisasjonen har rett til å søke. Søknadsfrist er 1. mars hvert år.

Årsmøtet vedtar retningslinjer for fondet.

Fondet har et styre bestående av 3 medlemmer som velges på årsmøtet.

Fondskoordinator skal ha søknaden om tildeling av fondsmidler, for denne perioden er dette:

Signe Desserud
signe.desserud@gmail.com