Om Fagutviklingsfondet

Om Fagutviklingsfondet

Norsk Forening for håndterapi har etablert et fagutviklingsfond.
Årsmøtet vedtar retningslinjer for fondet.

Fondet har et styre bestående av 3 medlemmer som velges på årsmøtet. Nåværende styre består av;
Merete Hermann-Eriksen, Jorunn Føllesdal og Hanna Wibe

Alle medlemmer i organisasjonen har rett til å søke om fagutviklingsfond. Søknadsfrist er 1. februar hvert år. Fondskoordinator skal ha søknaden om tildeling av fondsmidler, for denne perioden er dette: Merete Hermann-Eriksen,

Nfh1993@gmail.com