Fagdag om perifere nerveskader

Fagdag om perifere nerveskader – skademekanismer, regenerasjon og rehabilitering
arrangeres på Rikshospitalet 1. april 2019.

For mer informasjon og påmelding, trykk her.