Første norske doktorgrad i håndterapi!

Første norske doktorgrad i håndterapi!

GRATULERER Tone Vaksvik!

Vår første medlemskollega med doktorgrad var også medgrunnlegger og første leder av Norsk forening for håndterapi

På vegne av fagfeltet og foreningen er det med umåtelig glede og stolthet vi gratulerer Tone. Den 19. februar, for fullsatt sal, forsvarte hun sin avhandling for graden Ph.d på Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Avhandlingens tittel: «Cold hypersensitivity after complex hand injuries. Longitudinal changes and self-management strategies». 

Videre avholdt hun sin prøveforelesning over oppgitt emne «Intervensjoner for å bedre funksjonshemming hos personer med håndskader: Hva er kunnskapsgrunnlaget, og hvordan designe nye studier?»

Vi har invitert Tone til årets håndterapiseminar i Bergen 24.-25. november. Der vil hun både presentere sin prøveforelesning og dele med deltagerne klinisk praktiske områder i sin avhandling.

Vi håper mange vil benytte denne gylne anledningen til å høre Tone og oppleve både hennes fagpresentasjoner, med bl.a. hennes egne så relevante og spennende eksempel på klinisk forskning på terapifeltet, og en flik av fagbegivenheten knyttet til en doktorgrad.

Hilsen Styret