Frist om søknad om midler fra fagutviklingsfondet

Under årsmøtet 2019 ble fristen for søknad om midler til fagutviklingsfondet endret til 1. februar. Grunnet at etterarbeidet har tatt litt tid og informasjonen kommer ut sent, blir fristen i år (2020) 1. mars (som tidligere). Fra og med 2021 blir søknadsfristen 1. februar. Du finner oppdaterte retningslinjer for søknaden under fanen fagutviklingsfondet – retningslinjer på nettsiden.