Håndterapi

Håndterapi

Hva er håndterapi

Hendene er våre ”arbeidsredskaper” – men ikke bare det. Vi bruker hendene i kontakten med våre medmennesker, med kjærtegn og omsorg. Følsomheten i hendene er spesielt godt utviklet, noe ferdigheten å lese blindeskrift er et eksempel på. Hendene er også en del av kroppsspråket vårt – en måte vi uttrykker oss på.

Håndterapeuter har:

  • Høgskoleutdanning som fysioterapeut eller ergoterapeut. Utdannelsen gir kompetanse for å arbeide på en systematisk og faglig forsvarlig måte med personer som har fått en skade eller en sykdom.
  • Kunnskap om og erfaring med hvordan en person etter en skade eller sykdom kan trenes opp og få en oppfølging som gjør at de i størst mulig grad kan gjenvinne håndfunksjonen.
  • Erfaring med at samarbeid mellom pasient, lege og terapeut er avgjørende for å sette opp realistiske mål og for å oppnå gode resultater.
  • Erfaring med at pasientens egen innsats i opptreningen er helt avgjørende for et optimalt resultat. Vi arbeider sammen med pasienten for å velge forsvarlige måter som egen trening foregår på.
  • Kontakt med kollegaer nasjonalt og internasjonalt for å videreutvikle kunnskap om behandling og oppfølging av personer som har håndskade/ lidelse.

hand04