Håndterapiseminaret 2019 finner sted på Gaustad sykehus Sognsvannsveien 21, bygg 10 festsalen!