Håndterapiseminaret 2022 vil bli arrangert i Stavanger 3-4. november