Håndterapiseminaret i Bergen

Håndterapiseminaret i Bergen

Takk for et flott seminar!

Styret ønsker med dette å takke lokal komite for et fantastisk arrangement i Bergen i november. Takk til alle foredragsholdere og utstillere for deres bidrag. Ikke minst takk til alle deltakere for et lærerrikt og hyggelig samvær.

Håper å se dere alle til neste års seminar. Mer informasjon om dette kommer utpå nyåret.

Styret