Kurs/Konferanser

Kurs/konferanser

Klikk på listen nedenfor for å lese om forskjellige kurs/kongresser.

Kurs NFH

Håndterapiseminaret 2021 vil bli arrangert digitalt 7.-8. oktober.

Andre Kurs

Artronova

Artronova har jevnlige kurs.
Se deres hjemmeside for ulike kurs:

www.artronova.se

 

Noigroup

Se deres hjemmeside for ulike kurs:

www.noigroup.com

 

NES Handtherapy training

Tre Britiske Håndterapeuter tilbyr kurs.
Se deres hjemmeside for ulike kurs:

www.neshands.co.uk

Kongresser

http://www.ifssh2022.com

 

Utdanning

NEW COURSE IN REHABILITATION IN HAND SURGERY | 2022-2023

Lunds Universitet i Malmø. Søknadsfrist 30.05.22.

Flyer Rehabilitation in Hand Surgery 2022-1

Course description