Kurs/Konferanser

Kurs/konferanser

Klikk på listen nedenfor for å lese om forskjellige kurs/kongresser.

Kurs NFH

Håndterapiseminaret 2019 vil bli arrangert i Oslo til høsten. Følg med for mer informasjon.

Andre Kurs

Artronova

Artronova har jevnlige kurs.
Se deres hjemmeside for ulike kurs:

www.artronova.se

 

Noigroup

Se deres hjemmeside for ulike kurs:

www.noigroup.com

 

NES Handtherapy training

Tre Britiske Håndterapeuter tilbyr kurs.
Se deres hjemmeside for ulike kurs:

www.neshands.co.uk

 

Re/Habilitering og ortosebehandling av barnehender

29, . 31. mars 2017
Göteborg, Sverige

Invitasjon
Program

Kongresser

IFSSH – IFSHT kongressen i 2019 vil bli arrangert 17. – 21. juni i Berlin. Det blir en kombinert kongress; den 14. IFSSH kongressen sammen med den 11. IFSHT kongressen. https://www.ifsht.org/page/11th-ifsht-congress-2019-berlin 

Scandinavian Hand Society Congress 2019 blir arrangert i Tallin 21.-24. august. Følg lenken for mer informasjon.
https://sssh2019.ee 

 

Utdanning

NEW COURSE IN REHABILITATION IN HAND SURGERY | 2022-2023

Lunds Universitet i Malmø. Søknadsfrist 30.05.22.

Flyer Rehabilitation in Hand Surgery 2022-1

Course description