Om Foreningen

Logo

Norsk forening for håndterapi er en uavhengig organisasjon for
ergo- og fysioterapeuter som arbeider med rehabilitering/habilitering
i forbindelse med håndskader, håndlidelser og håndkirurgi i Norge.

Organisasjonen har blant annet som formål å:

  • Gjennom kunnskapsformidling om håndterapi bidra til å høyne det faglige nivået blant ergoterapeuter og fysioterapeuter .
  • Arbeide for at alle håndpasienter skal få et mer likeverdig terapitilbud, uavhengig av geografisk tilhørighet
  • Inspirere til metodeutvikling og forskning
  • Fremme internasjonalt samarbeid og kunnskapsutvikling innen håndterapi.
  • Årsmøte holdes i forbindelse med foreningens årlige fagseminar.