Internasjonalt

Internasjonalt

Den Europeiske Håndterapiforeningen: EFSHT (European Federation of Societies for Hand Therapy)

Den Internasjonale Håndterapiforeningen: IFSHT (International Federation of Societies for Hand Therapy)

Skandinaviske kontakter og adresser

Norsk forening for håndterapi er medlem av den skandinaviske samarbeidsgruppen. Det arrangeres en skandinaviske kongress som holdes hvert 2.år i landene etter tur. Landene i Skandinavia utveksler nyhetsbrev regelmessig.

Danmark Kecia Vicki Ardensø, kva@regionsjaelland.dk
Finland Saara Raatikainen, etunimi.sukunimi@hus.fi
Island Anne Melen, Physiotherapy B1 University Hospital Reykjavik, Fossavogur 108 Reykjavik Iceland
Sverige Annika Elmstedt, annika.elmstedt@sodersjukhuset.se

hand03