Meld deg inn!

Meld deg inn

Vi har en oversikt over terapeuter i mange land, som kan ta i mot deg som hospitant /besøkende.
Våre kontaktpersoner er styret i Norsk Forening for Håndterapi.

Du må være ergoterapeut eller fysioterapeut med interesse for håndterapi.
Medlemskap gir flere fordeler.

Dessuten er vi en hyggelig gjeng som gjerne utveksler erfaringer og som du kan drøfte ulike problemstillinger med.

Det er visse kriterier som er satt for å få fordelene som medlemskapet gir:

  • Medlemmer som ikke har bekreftet sitt medlemskap ved innbetaling av kontingent etter purring, og senest 1. juni, strykes av medlemslisten.
  • Man må videre være medlem og ha betalt kontingent før 1. juni for å få nyte godt av den rabatterte medlemsavgiften på fagseminaret samme høst.
  • Man må ha vært medlem minst 1 år for å kunne søke om foreningens fondsmidler.

Det er ingen ulemper ved medlemsskap.
Medlemskontingenten for 2021 er kr.300,-

Innmeldingsskjema

Sendes på e-post til: nfh1993@gmail.com

Medlemskap gir blant annet disse fordelene:

Medlemsbrev 2-3 ganger pr år.

Informasjon om foreningens årlige seminar–og redusert deltageravgift

Mulighet til å påvirke seminarets innhold

Du kan søke på fondsmidler for å delta på kurs og seminar, hospiteringsbesøk, videreutdanning osv.

Informasjon om håndseminar-og kurs i Norden og internasjonalt

Tilgang til et nettverk av håndterapeuter hjemme og ute – som kan gi nyttig kunnskap og nye bekjentskaper