top of page

Årets første medlemsbrev!

Årets fleste medlemsmail er sendt ut, har du enda ikke meldt deg inn eller registrert deg på hjemmesiden? Registrer deg på NFH nettside


FRIST 1.Mars - Vi minner alle medlemmer om at frist for søknad om sertifisering som norsk håndterapeut og søknad om fondsmidler er 1.mars.


Vi minner også om å betale årets medlems kontingenten innen 1.mars - Betal 300,- via VIPPS til #13661 


Vi ønsker alle en riktig god helg!


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page