top of page

Oppfølging av fondsmidler


Har du fått tildelt fagutviklingsmidler? Husk å sende fagutviklingsrapport, sendes til foreningens mailadresse innen utgang av tildelingsåret. Her finner du eksempler på tidligere rapporter;

Eksempel.Rapport.1
.doc
Download DOC • 27KB
Eksempel.Rapport.2
.rtf
Download RTF • 46KB
bottom of page