Mer om oss

Hvem er vi

Norsk forening for håndterapi er en uavhengig organisasjon for ergo- og fysioterapeuter som arbeider med rehabilitering/habilitering i forbindelse med håndskader, håndlidelser og håndkirurgi i Norge.

Hva gjør vi

  • Gjennom kunnskapsformidling om håndterapi bidrar til å høyne det faglige nivået blant ergoterapeuter og fysioterapeuter .
  • Arbeider for at alle håndpasienter skal få et mer likeverdig terapitilbud, uavhengig av geografisk tilhørighet
  • Inspirerer til metodeutvikling og forskning
  • Fremmer internasjonalt samarbeid og kunnskapsutvikling innen håndterapi.

Medlemskap

Vi har en oversikt over terapeuter i mange land, som kan ta i mot deg som hospitant /besøkende. Våre kontaktpersoner er styret i Norsk Forening for Håndterapi. Du må være ergoterapeut eller fysioterapeut med interesse for håndterapi. Medlemskap gir flere fordeler.

Kontakt

Signe Grete Desserud
Tlf. 45439580

E-post: nfh1993@gmail.com

Ikke medlem? Som ergoterapeut eller fysioterapeut gir et medlemskap mange fordeler!

Meld deg inn!

Kurs & Konferanser

Her finner du aktuelt om kurs, utdanning og konferanser
både nasjonalt og internasjonalt

Les mer 

Nettverk

Linker til våre nasjonale
og internasjonale nettverk

Les mer 

Bli medlem i dag

Som ergoterapeut eller fysioterapeut med interesse for håndterapi vil et medlemskap gi flere fordeler

Les mer 

Få oppdatert informasjon om the International Federation of Societies for Hand Therapy

IFSHT Nyheter

Få oppdatert informasjon om the European Federation of Societies for Hand Therapy

EFSHT Nyheter