top of page

Hva er håndterapi?

Hendene er vårt ”arbeidsredskap” og en stor del av kroppsspråket vårt. Vi bruker hendene i kontakt med våre medmennesker, gjennom kjærtegn og omsorg. Følsomheten i hendene er spesielt godt utviklet, og sender oss signaler om våre omgivelser. Vi bruker hendene i nesten alt vi gjør, stort sett uten å tenke over det. Det er ofte først når noe ikke fungere at vi blir bevist over hvor viktig vårt arbeidsredskaps faktisk er.  

Skader eller sykdom i ei hånd eller i en finger har også en følelsesmessig side for den personen som opplever dette. Vi er ulike når det gjelder opplevelser av skader og sykdom, så det må vi ta hensyn til under rehabiliteringen. Vår erfaring er at samarbeid gir best resultat og at DU som pasient er den viktigste aktøren!

hand-massage-7440712_1920.jpg

  Håndterapeut

  • Har 3- eller 5.årig høyere utdanning som fysioterapeut eller ergoterapeut. Utdannelsen gir kompetanse for å arbeide på en systematisk og faglig forsvarlig måte innenfor rehabilitering, habilitering og arbeidsrettet trening. 

  • Har kunnskap om og erfaring med hvordan en person etter en skade eller sykdom kan trenes opp og få en oppfølging som gjør at de i størst mulig grad kan gjenvinne håndfunksjonen.

  • Har erfaring med samarbeid mellom pasient, lege og terapeut er avgjørende for å sette opp realistiske mål og for å oppnå gode resultater.

  • Har erfaring med at pasientens egen innsats i opptreningen er helt avgjørende for et optimalt resultat. Vi arbeider sammen med pasienten for å velge forsvarlige måter som egen trening foregår på.

  • De fleste håndterapeuter i Norge arbeider på sykehus, noen i kommunen og ved private institusjoner.

  • Tverrfaglig samarbeid er viktig for å oppnå gode resultater; Kollegaer, leger og kirurger, sykepleiere, pårørende, kommunale terapeuter og

  • Innen håndterapi kan du møte på akutte og ubehandlete skader, kirurgisk rehabilitering, medfødte lidelser, revmatiske plager, langvarige smerteproblematikk

trøst Hands

Norsk Sertifisering som håndterapeut 

Last opp søknadskjema og send på mail til: nfh1993@gmail.com

Faglige resurser 

hand04-272x300.jpg
hands-2066551_1920.jpg
Fancy Hands
aa.png
9788245035544.jpg
b.png

Ser du noe som mangler? Ta gjerne kontakt!

Telefon

  • Facebook

Email 

bottom of page