top of page

Norsk Forening for håndterapi

Jobber du som ergoterapeut eller fysioterapeut med interesse for håndterapi.
Som medlem kan du bidra i å fremme faget og skape et felleskap.

Medlemskap gir deg også flere fordeler

 Norsk Forening for Håndterapi (NFH) ble etablert i 1993 med opprinnelig 52 medlemmer. 
 NFH er en uavhengig organisasjon for ergoterapeuter og fysioterapeuter, som arbeider med rehabilitering og habilitering i forbindelse med håndskader, håndlidelser og håndkirurgi i Norge. NFH ble stiftet i 1993 med hensikt om å skape et forum for håndterapeuter.

 

Organisasjonen har blant annet som formål om å:

 • Gjennom kunnskapsformidling om håndterapi bidra til å høyne det faglige nivået blant ergoterapeuter og fysioterapeuter .

 • Arbeide for at alle håndpasienter skal få et mer likeverdig terapitilbud, uavhengig av geografisk tilhørighet

 • Inspirere til metodeutvikling og forskning

 • Fremme internasjonalt samarbeid og kunnskapsutvikling innen håndterapi.

 • Vi ønsker å inkludere alle medlemmer i vår prosess, det er mulighet til å delta på årsmøte som avholdes i forbindelse med foreningens årlige fagseminar.

pexels-pixabay-161477
vecteezy_hands-holding-heart-against-nature-background_7884566_253
hand-663726__480
vecteezy_a-man-giving-helping-hand-to-another_8345342_789
vecteezy_fine-sand-leaking-trought-woman-hands_12649108_968 – Kopi

Medlemskap

Fordeler

 • Medlemsbrev 2-3 ganger pr år.

 • Redusert deltakeravgift ved foreningens årlige seminar

 • Mulighet til å påvirke seminarets innhold

 • Du kan søke på fondsmidler for å delta på kurs og seminar, hospiteringsbesøk, videreutdanning osv.

 • Informasjon om håndterapi seminar, kurs og utdanning i Norden og internasjonalt

 • Tilgang til et nettverk av håndterapeuter i hele verden, som kan gi nyttig kunnskap og nye bekjentskaper

 • Vi har en oversikt over terapeuter i mange land, som kan ta imot deg som hospitant.

 • Våre kontaktpersoner er styret i Norsk Forening for Håndterapi.
   

Kriterier

 • Man må ha vært medlem minst 1 år for å kunne søke om foreningens fondsmidler.

 • Medlemmer som ikke har bekreftet sitt medlemskap ved innbetaling av kontingent etter purring, og senest 1.mars, strykes av medlemslisten.

 • Man må videre være medlem og ha betalt kontingent før 1.mars for å få nyte godt av den rabatterte medlemsavgiften på fagseminaret samme høst.

Internasjonalt 

Norsk forening for håndterapi er medlem av den skandinaviske samarbeidsgruppen, i tillegg til den europeiske og internasjonale nettverket. . Foreningene i Skandinavia spesialt har et godt samarbeid og utveksler nyhetsbrev regelmessig. 

Styret

Fondsstyret 

Lise Maurstad Madsen
Marte Iversen Aaser

Martina Kaufmann

Sertifiseringskomitee

 

Ingunn Svilaas

Anne Birgit Stavenes

Ingrid Festø (styret)

Valgkomitee

 

Alice Powell

Sofie Ryvoll Åsheim

vecteezy_hands-holding-heart-against-nature-background_7884566_253.jpg

Kontakt oss

Telefon

Email 

Facebook

 • Facebook
bottom of page