top of page

Norsk Forening for håndterapi

Jobber du som ergoterapeut eller fysioterapeut med interesse for håndterapi.
Som medlem kan du bidra i å fremme faget og skape et felleskap.

Medlemskap gir deg også flere fordeler

 Norsk Forening for Håndterapi (NFH) ble etablert i 1993 med opprinnelig 52 medlemmer. 
 NFH er en uavhengig organisasjon for ergoterapeuter og fysioterapeuter, som arbeider med rehabilitering og habilitering i forbindelse med håndskader, håndlidelser og håndkirurgi i Norge. NFH ble stiftet i 1993 med hensikt om å skape et forum for håndterapeuter.

 

Organisasjonen har blant annet som formål om å:

 • Gjennom kunnskapsformidling om håndterapi bidra til å høyne det faglige nivået blant ergoterapeuter og fysioterapeuter .

 • Arbeide for at alle håndpasienter skal få et mer likeverdig terapitilbud, uavhengig av geografisk tilhørighet

 • Inspirere til metodeutvikling og forskning

 • Fremme internasjonalt samarbeid og kunnskapsutvikling innen håndterapi.

 • Vi ønsker å inkludere alle medlemmer i vår prosess, det er mulighet til å delta på årsmøte som avholdes i forbindelse med foreningens årlige fagseminar.

pexels-pixabay-161477
vecteezy_hands-holding-heart-against-nature-background_7884566_253
hand-663726__480
vecteezy_a-man-giving-helping-hand-to-another_8345342_789
vecteezy_fine-sand-leaking-trought-woman-hands_12649108_968 – Kopi

Medlemskap

Fordeler

 • Medlemsbrev 2-3 ganger pr år.

 • Redusert deltakeravgift ved foreningens årlige seminar

 • Mulighet til å påvirke seminarets innhold

 • Du kan søke på fondsmidler for å delta på kurs og seminar, hospiteringsbesøk, videreutdanning osv.

 • Informasjon om håndterapi seminar, kurs og utdanning i Norden og internasjonalt

 • Tilgang til et nettverk av håndterapeuter i hele verden, som kan gi nyttig kunnskap og nye bekjentskaper

 • Vi har en oversikt over terapeuter i mange land, som kan ta imot deg som hospitant.

 • Våre kontaktpersoner er styret i Norsk Forening for Håndterapi.
   

Kriterier

 • Man må ha vært medlem minst 1 år for å kunne søke om foreningens fondsmidler.

 • Medlemmer som ikke har bekreftet sitt medlemskap ved innbetaling av kontingent etter purring, og senest 1.mars, strykes av medlemslisten.

 • Man må videre være medlem og ha betalt kontingent før 1.mars for å få nyte godt av den rabatterte medlemsavgiften på fagseminaret samme høst.

Internasjonalt 

Norsk forening for håndterapi er medlem av den skandinaviske samarbeidsgruppen, i tillegg til den europeiske og internasjonale nettverket. . Foreningene i Skandinavia spesialt har et godt samarbeid og utveksler nyhetsbrev regelmessig. 

Styret

Fondsstyret 

Lise Maurstad Madsen

Merete Hermann-Eriksen og
Marte Iversen Aaser

Sertifiseringskomitee

 

Ingunn Svilaas

Anne Birgit Stavenes

Ingrid Festø (styret)

Valgkomitee

 

Alice Powell

Ingunn Svilaas

vecteezy_hands-holding-heart-against-nature-background_7884566_253.jpg

Kontakt oss

Telefon

Email 

Facebook

 • Facebook
bottom of page