top of page

Albueseminar «Terrible triad»


OSLO - 6. november kl.17-18.30 - Nasjonal Kompetansetjeneste for Albuekirurgi (KTAK) har gleden av å invitere til nytt gratis albue seminar i samarbeid med St. Olavs Hospital. Seminaret vil arrangeres som direktesendt hybrid. Les mer


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page