top of page

Fondsmilder 2023

Det var veldig mange søknader til utviklingskomiteen i år, veldig gøy! Men dermed litt lang behandlingstid, nå skal derimot alle søkere ha mottatt svarbrev. Godt jobbet!
bottom of page