top of page

Fondsmilder 2023

Det var veldig mange søknader til utviklingskomiteen i år, veldig gøy! Men dermed litt lang behandlingstid, nå skal derimot alle søkere ha mottatt svarbrev. Godt jobbet!
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page