top of page

Nominasjon til verv i EFSHT

"Den europeiske håndterapiforeningen (EFSHT) søker nye medlemmer til tre ulike komitéer; Education committee, Scientific committee, Web site committee.

Frist for å sende inn nominasjon er 30. september 2023. Se vedlagte dokumenter for beskrivelse av de ulike verv.."

fwdnewsletternominations
.zip
Last ned ZIP • 4.88MB

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page